Play      |         Pause!     |         Next!
_____________________________________________
19/06/2020: JAH UMAAR AAMADU TULDE MI YIDMAA MI JAARA YONTAM
CEERNO USMAAN CAAM BEYTI
09/03/2018:AAMADU BUKKARI JAH - Yaya Bookar Jallo
03/11/2016:GALUNKOOƁE TULDE
09/01/2016:COSGOL DAAIRA CHEICK UMMAR TAAL - HALAYƁE OROP
NGURDAM CHEICK OUMAR TALL - Aamadu Bukkari JAH
ELHADJI MAMMADU MUUSAALIH - MBiru Daara Halayɓe
BAAYO - Hawa Jallo
KAJJA JEEY - Abuubakri KONTE
AAMADU BUKKARI JAH - Yaya Bookar Jallo
RAJO TULDE - Yaya Bookar Jallo
YIMRE HALAYBE - Cheick Oumar BA
YIMRE Tulde - AMADOU BOUKARI DIA
YIMRE Aysata Mariam Sammba