Play    |   Pause   |   Next
______________________________
30/12/2018:AAMADU BAMMBA
23/12/2018:FULƁE E NOEL
16/12/2018:YAADE WEEDE-ÑALNDE-HIIRDE
25/11/2018:ABUU JUBA
11/11/2018:JIMEE E JIMƊI
04/11/2018:HAMME KISE
28/10/2018:NJILLU
26/08/2018:ALASAAN_ MAAR BAH E JUUL MO WUURI
29/07/2018:SIPPIROOJI MEEƊEN
22/07/2018:DEWLEMEN HANKI DUWAAW KOODI MALI
08/07/2018:HUJJAAJI LOMTINGOL
01/07/2018:KUMAL HANKI
06/05/2018:DEWLEMEN HANKI
22/04/2018:HAMBANEEDE TEKKEL
15/04/2018:HOLKO SEERDI PULAAGU HANKI E HANNDE
01/04/2018:ƊOFTAL
25/03/2018:NGAYNAAKA
11/03/2018:NGAYNAAKA
04/03/2018:SUROOJI
25/02/2018:DINNGIRAL HANKI
18/02/2018:HOL FIRTI DINNGIRAL
04/02/2018:NDENƊIRAAGU
21/01/2018:SAYDU NUURU