Play    |   Pause   |   Next
______________________________
19/11/2017:ƁELE MAWƊO ENE WAAWI NEHEEDE
12/11/2017:CAAHU KO FAATI E HAKKILE
22/10/2017:DABIIJI NEESU - HAALIYANKOOBE MEN
15/10/2017:KAAWISAAJI FULBE
08/10/2017:NEEDI E JAŊDE
01/10/2017:NŊIƳIRAAGU-ASLI-HOTO FAYTU BANNDE
17/09/2017:DELLA HOOLEL USMAAN HAMADI JOOP
10/09/2017:JUULDE
03/09/2017:RUTTUDE TEDDUGAL HEƊIYANKOOƁE - MANDITAARE
27/08/2017:CAAHU
02/07/2017:ÑALAWMA ÑEEƁE TO ORLEANS
07/05/2017:CAARU E LAWƁE
16/04/2017:SIRLU BAWƊI
09/04/2017:ƳERO
02/04/2017:DAARTOL FUUTA
19/03/2017:WAAÑO-JARAALE
12/03/2017:WAAÑO
05/03/2017:WAAÑO
26/02/2017:WAAÑO
19/02/2017:NAALANKAAGAL - suite
12/02/2017:NAALANKAAGAL
29/01/2017:TABITAL PULAARGU ORLEANS
22/01/2017:SIFA NAALANKAAGAL
08/01/2017:LASLI ƊEMNGAL PULAAR-suite
01/01/2017:LASLI ƊEMNGAL PULAAR